Püskürtme beton; agrega, çimento, su ve priz hızlandırıcı "gunite" katkı karışımının boru hattı içerisinde basınçlı hava taşınıp, püskürtülerek yerleştirilen beton olarak tanımlanır. Normal betona göre, kalıp gerektirmeden yerleştirilmesi ve özel priz hızlandırıcı katkılar kullanılması yoluyla çabuklukla dayanım kazanarak taşıyıcılığını yerine getirmeye başlaması nedeniyle, yer altı mühendislik yapılarında yaygın olarak kullanılır.